Õppekava: Rakendushüdrobioloogia

Õppeaine: PK. 1047 Planktoloogia I

Lühikirjeldus: Õpiobjektis kirjeldatakse planktilise eluviisiga sinivetikaid, nende tähtsamaid rühmi, levikut ja     ökoloogiat

Õpiobjekti tüüp: Arutlev tekst koos fotodega

Õpiobjekti ulatus: Alateema planktoloogia I kursuses

Õpetamise keel: Eesti keel

Märksõnad: Fütoplankton, tsüanobakterid, sinivetikad

Maht: 0,15 EAP

Sihtrühm: Bakalaureuseõppe III kursuse üliõpilased

Eesmärk:
  • Toetada õppeaine omandamist
  • Mitmekesistada õppemeetodeid
  • Soodustada iseseisvat tööd

Õpiobjekti läbinud üliõpilane:

Tunneb põhilisi planktilisi sinivetikaperekondi ja nende ökoloogiat. Loe läbi kõik teemad ja kontrolli end enesekontrolli küsimustega.

Õppejõud: Kai Piirsoo, Eesti Maaülikool, PKI, Limnoloogiakeskus
                   Kevadsemester 2011


Picture
Õppematerjalid on esitatud Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License alusel.

Picture
Picture